Vad betyder Agtak?

Agtak är en gotländsk typ av tak. Taket består av tätt packad ag, en vassliknande växt som läggs i ett tjockt lager med början vid takfoten så att regn och smältvatten rinner av taket utan att tränga igenom. == Källor == Ohlsson, Erik W., ”Agtak och nutida täckatingar”, Från Gutabygd. 1979, s. 50-71. ISSN 0349-9278 == Se även == Stråtak Torvtak.. Läs vidar på Wikipedia

tak täckt med halvgräset ag (vanligt på Gotland)

Synonym till Agtak?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Vinschning, Obstetrik, Rolighetsmakare, Linolensyra, Motorstopp, Distikon, Morgonluft