Vad betyder Agronomie?

i titlar som till exempel agronomie doktor (agr. dr) om person som avlagt examen vid Lantbruksuniversitetet

Synonym till Agronomie?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Skentrevlig, Bolagschef, Sandning, Timme, Sotnos, Nio, Barndom