Vad betyder Agronomie?

i titlar som till exempel agronomie doktor (agr. dr) om person som avlagt examen vid Lantbruksuniversitetet

Synonym till Agronomie?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Stickverktyg, Motgift, Upptrissad, Anfangsbokstav, Framskrida, Kalkoner, Bumling