Vad betyder Agroforestry?

Agroforestry (skogsjordbruk på svenska) avser användandet av träd och buskar i traditionellt jordbruk. Träd som planteras på åkrar och fält tillför marken näring, ger skugga som skyddar mot uttorkning samt förhindrar erosion. Agroforestry syftar på ett dynamisk och naturligt baserat jordbrukssystem som integrerar träd tillsammans med grödor och/eller djurskötsel. Termen agroforestry .. Läs vidar på Wikipedia

(engelska) se trädjordbruk || -n

Synonym till Agroforestry?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Gudskepris, Dioptri, Kvotera, Jungfruresa, Tandtekniker, Hack, Tonal