Vad betyder Agrikultur?

jordbruk, åkerbruk || -en

Synonym till Agrikultur?

åkerbruk, jordbruk, lantbruk


Läs mer om "Agrikultur" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Strukturering, Kostymering, Ynnestbevis, Limitativ, Vecka, Backslash, Sumpning