Vad betyder Agrar?

jordbrukare, jordbruksrepresentant(tidigare) medlem eller anhängare av Agrarförbundet, politiskt parti i Finland (numera Centerpartiet) || -en; -ersom gäller jordbruk || -t

Synonym till Agrar?


subst.
bondepolitiker; jordbrukare, bonde

adj.
jordbrukar-, jordbruks-, som gäller jordbruk, agrarisk; lantlig, bondsk


Läs mer om "Agrar" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Fortplantningsduglig, Station, Libation, Elefantinhopp, Statsledare, Kollagen, Pilfink