Vad betyder Agora?

Den här artikeln handlar om ordet för platsen i det antika Grekland. Se även Agora (tankesmedja), Agora (tidskrift) och Agora (film). Agora är benämningen (namnet) på torg i antika grekiska städer. De användes som marknadsplats eller allmän mötesplats. Agoras yttre begränsning utgjordes av ett antal stoa, det vill säga en lång täckt arkad, i vilken man kunde promenera eller stå i sk.. Läs vidar på Wikipedia

torget i städer i antikens Grekland, centrum för handeln och det politiska livet || -n

Synonym till Agora?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Tingsmeritera, Majolika, Lexivisuell, Tidtabell, Slagredskap, Tvekluven, Efterkomma