Vad betyder Agning?

det att agna || -en

Synonym till Agning?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Hygglig, Storting, Kassabel, Karbin, Jacqueriet, Otack, Sinnesvidgande