Vad betyder Aggression?

Aggression eller aggressivitet är ett angripande, utmanande eller fientligt beteende hos medlemmar av samma art som avser att orsaka smärta eller skada. Rovdjursbeteende mellan medlemmar av en art mot en annan beskrivs också som aggression. En annan definition är att aggression är ett beteende som avser öka en varelses sociala dominans i förhållande till en annan varelses dominerande posit.. Läs vidar på Wikipedia

angrepp, fientlig handling; fientlig (aggressiv) känsla || -en; -er

Synonym till Aggression?

fientligt beteende, fientliga känslor, stridslystet beteende; angrepp, anfall, överfall


Läs mer om "Aggression" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Villig, Niosvansad, Snorkig, Diplomatverksamhet, Jolmig, Framskjutande, Loppa