Vad betyder Aggregation?

Aggregation eller aggregering är en samling av eller ihopslagning av enheter och kategorier som tillsammans formerar en total mängd. Aggregering kommer av två latinska ord som betyder till och hjord. Aggregerad efterfrågan Aggregerat utbud Aggregerad data Aggregering (statistik) Aggregation (kemi).. Läs vidar på Wikipedia

hopklumpning || -en; -er

Synonym till Aggregation?

hopklumpning, hopning, sammangyttring


Läs mer om "Aggregation" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kontrollgrupp, Adrenalinkick, Fettanhopning, Bergkristall, Systerson, Pipig, Surhet