Vad betyder Aggregat?

Aggregat (av latinets aggrego, samla eller hopa) kan syfta på: Aggregat (geologi), massa eller kropp sammansatt av olika bergartpartiklar, mineralkorn eller en blandning av dessa. Aggregat (växtekologi), flera olika jordpartikar som hålls samman till exempel genom fastklibbning Aggregat (kemi), en svagt sammahållen substans sammansatt av mindre partikar Aggregat (teknik), en helhet som bildas.. Läs vidar på Wikipedia

anhopning, sammangyttring, speciellt (geologisk term) av bergarts- o./el. mineralpartiklar grupp av samarbetande maskiner || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Aggregat?


1. anhopning, hopning, samling, sammangyttring, gyttring, aggregation
2. enhet av samverkande maskiner, batteri, element


Läs mer om "Aggregat" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bergsbestigare, Emulsion, Regional, Eq, Aftontoalett, Skolla, Allroundkvinna