Vad betyder Agglomerering?

det att agglomerera || -en

Synonym till Agglomerering?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Stridskrafter, Avtacka, Avfallspapper, Manick, Sallat, Ecklesiastik, Sexualitet