Vad betyder Agglomeration?

Denna artikel handlar om ett fenomen inom ekonomi. För det kemiska fenomenet, se aggregation Agglomeration kallas det när likartade eller relaterade ekonomiska verksamheter förläggs i mer eller mindre omedelbar geografisk närhet till varandra. Ett typiskt exempel på en agglomeration är en företagspark, där företag ofta delar på resurser och lokaler. Sveriges största företagspark hete.. Läs vidar på Wikipedia

tätbebyggelse, tätort || -en; -er

Synonym till Agglomeration?

tätbebyggelse, tätort, samhälle, by


Läs mer om "Agglomeration" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Borrtorn, Spikmatta, Despotisk, Klassicistisk, Retrovirus, Stuss, Hyss