Vad betyder Agglomerat?

Agglomerat, kantigt söndersprängda större och mindre stenar, som tillsammans med aska och splittrade småkorn slungats ut ur en vulkan vid utbrott. Stenarna och småkornen har bäddats in i askan, vilken så småningom hårdnat till bergart. Man skiljer mellan monomikta agglomerat med bara ett slags kantiga stenar och polymikta agglomerat med flera olika slags bergarts bitar. Agglomerat som bil.. Läs vidar på Wikipedia

en vulkanisk bergart av sammankittade kantiga stenar || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Agglomerat?

hopgyttring


Läs mer om "Agglomerat" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Klappra, Calmettevaccinering, Groteskeri, Roadracing, Anklagare, Inbrottstjuv, Sparare