Vad betyder Agg?

ovilja, fiendskap; hysa agg till eller mot någon || -et

Synonym till Agg?

hätskhet, illvilja, hat, ovänskap, groll, ovilja, bitterhet, avoghet, antagonism, fiendskap, animositet


Slumpvalda ord:

Kalkbristsjukdom, Kampglad, Vann, Snooza, Slidhornsdjur, Kurerad, Strippa