Vad betyder Agentur?

En agentur är en arbetsplats där man arbetar med förmedling av tjänster och produkter som någon annan har rättighet till, bland annat skådespelare, modeller, statister och artister, men det kan vara vad som helst. Agentur står för den rättighet som ett företag har att sälja varor/tjänster för ett annat företags räkning. Ägaren till ett agenturföretag kallas agent. Ersättning utg.. Läs vidar på Wikipedia

verksamhet som ombud eller representant för firma || -en; -er

Synonym till Agentur?

verksamhet som affärsombud, representantskap för firma, agentskap; företag som är ombud, agenturfirma


Läs mer om "Agentur" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tuggverktyg, Skoltid, Lummer, Livfull, Enkelhet, Trottoarservering, Yttrandefrihet