Vad betyder Aga?

Aga är prygel i uppfostrande syfte. Några exempel på former av aga som är eller har varit tillåtna/allmänt accepterade är barnaga, skolaga, husaga och hustruaga. Kroppsstraff som påföljd för brott utdömt av domstol benämns inte som aga. Ett mer vardagligt uttryck för aga är att ge någon stryk. En av de vanligaste formerna av barnaga är smisk, det vill säga smällar på stjärten m.. Läs vidar på Wikipedia

kroppslig bestraffning, stryk || -nge (ett barn) stryk || -de
åga

Synonym till Aga?


subst.
straff, bestraffning, tuktan, smäll, smörj, ris, spö, prygel, pisk, smisk, stryk, kroppsaga

verb
bestraffa, straffa, tukta, smälla, slå, klå, prygla, smiska, spöa, ge stryk


Läs mer om "Aga" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Slappa, Satunge, Didjeridu, Ankhanne, Grillsjuk, Drama, Touchpad