Vad betyder Afrikanistik?

vetenskapen om de afrikanska folkens historia, kultur och språk || -en

Synonym till Afrikanistik?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Amontillado, Vegetarian, Metamorf, Gallra, Heltokig, Fungicid, Tillta