Vad betyder Afrikanistik?

vetenskapen om de afrikanska folkens historia, kultur och språk || -en

Synonym till Afrikanistik?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Lortighet, Meningar, Andemening, Maskulinum, Bortdriven, Kambrisk, Fetthaltig