Vad betyder Afrikanistik?

vetenskapen om de afrikanska folkens historia, kultur och språk || -en

Synonym till Afrikanistik?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Bufflig, Ballad, Buskul, Tragik, Visligt, Synonymi, Garveri