Vad betyder Afrikanist?

Afrikaforskare, -kännare || -en; -er

Synonym till Afrikanist?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Entydigt, Tvingad, Sektor, Suspension, Sopnedkast, Kulturgeografi, Avskaffande