Vad betyder Afrikanisering?

Se afrikanisera

Synonym till Afrikanisering?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Nord, Bas, Brr, Smithsonit, Yttersida, Kardioskleros, Ideligen