Vad betyder Afrikanisering?

Se afrikanisera

Synonym till Afrikanisering?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Rams, Vank, Kungsblomma, Snar, Koprofag, Biblioteksregister, Lut