Vad betyder Afrikanisera?

göra afrikansk, frigöra (område i Afrika) från utländskt (västerländskt) inflytande || -de

Synonym till Afrikanisera?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Entfremdung, Gasta, Uppslamning, Huvudtanke, Stikisk, Dobb, Extremsport