Vad betyder Afrikandisk?

Se afrikand

Synonym till Afrikandisk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Handklaviatur, Ark, Textilier, Bestridande, Godtrogenhet, Uppburrad, Kapson