Vad betyder Afrikandisk?

Se afrikand

Synonym till Afrikandisk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Karusell, Sura, Skolhus, Backspinn, Sockel, Ataktisk, Isbelagd