Vad betyder Aforistiker?

författare av aforismer || -n; pl. =

Synonym till Aforistiker?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Slagvatten, Varuprov, Gultrast, Utfordra, Involvera, Muadhdhin, Kryddstark