Vad betyder Aforistiker?

författare av aforismer || -n; pl. =

Synonym till Aforistiker?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Klementin, Kommer, Nonchalera, Rykte, Kliniker, Sterilitet, Glyptik