Vad betyder Aforistiker?

författare av aforismer || -n; pl. =

Synonym till Aforistiker?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Arkipelag, Uppsats, Spenslig, Atrofieras, Stenbrott, Synbar, Gammaltestamentlig