Vad betyder Aficionado?

(spanska) anhängare och kännare (av någon exklusiv företeelse), finsmakare || -n; -r el. spa. pl. -s

Synonym till Aficionado?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Notsystem, Vitmenad, Gull, Favoritsyssla, Pimpinett, Ecklesiastik, Elyseisk