Vad betyder Afghanska?

Afghanska kan avse: ett språk, se pashto. ett adjektiv för landet Afghanistan. en benämning på en kvinna tillhörande antingen vilket folkslag som helst i Afghanistan, se afghaner, eller specifikt pashtunerna... Läs vidar på Wikipedia

kvinna från Afghanistan || -n; afghanskor

Synonym till Afghanska?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Refraktor, Fortleva, Input, Legendarisk, Bobb, Urgullig, Accept