Vad betyder Affrikata?

En affrikata är ett konsonantiskt språkljud som består av två faser: först en ocklusiv fas (som i en klusil) där luftströmmens väg helt stängs av; därefter följer en frikativ fas (som i en frikativa), där luftströmmens väg delvis öppnas upp. Durationen av de två faserna överstiger inte den för en enkel klusil eller frikativa. De båda faserna är homorganiska, det vill säga att .. Läs vidar på Wikipedia

(språkvetenskaplig term) kombination av klusil och frikativa (se dessa ord), till exempel det första och sista ljudet i engelska 'church' [tshö:tsh] || -n; affrikator

Synonym till Affrikata?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Fris, Hemkunskap, Alpros, Specialartikel, Prefektur, Magnetit, Lagd