Vad betyder Affix?

(språkvetenskaplig term) stavelse som läggs till en ordstam, före stammen (prefix) eller efter (suffix), till exempel in -del-ning || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Affix?

(språkvet.) prefix, förstavelse; suffix, ändelse


Slumpvalda ord:

Urblekt, Raster, Lortgris, Tydligt, Puka, Kronologi, Klove