Vad betyder Affinitet?

Affinitet, från latinska affinitas (släktskap), är en beteckning för interaktioner mellan grundämnen eller kemiska föreningar, den "dragningskraft" som gör att dessa reagerar med varandra, det vill säga bildar andra föreningar. Begreppet används och har använts i flera olika betydelser, men syftar oftast på specifika interaktioner, det vill säga att föreningar har olika starka intera.. Läs vidar på Wikipedia

släktskap, närhet; (kem., historisk term) olika ämnens benägenhet att reagera med varandra || -en; -er

Synonym till Affinitet?

släktskap, frändskap, närhet


Läs mer om "Affinitet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Affiliera, Masterexamen, Flyer, Hedersam, Mutta, Faktasamling, Showstoppare