Vad betyder Affidavit?

En affidavit är en skriftlig utsaga i rättslig angelägenhet. Den betraktas som ett vittnesmål och äger rum under ed, ofta inför notarius publicus. == Etymologi == Ursprunget till ordet "affidavit" är medeltidslatinets "han eller hon har yttrat under ed". == Källor == ^ ”Affidavit”. Svenska akademiens ordlista. Svenska akademien. http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svensk.. Läs vidar på Wikipedia

(latin, juridisk term) skriftligt intygande ställt till en myndighet || ett a.; pl. =

Synonym till Affidavit?

förklaring, försäkran, intyg


Läs mer om "Affidavit" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Efter, Morsarv, Rixdan, Pata, Terrester, Tt, Hallabalo