Vad betyder Afficiera?

påverka, angripa, sjukligt förändra || -de

Synonym till Afficiera?

påverka, angripa, sjukligt förändra


Slumpvalda ord:

Akantus, Passionsfrukt, Apotanatisk, Likviditet, Godtas, Boskifte, Sensitivitet