Vad betyder Afficiera?

påverka, angripa, sjukligt förändra || -de

Synonym till Afficiera?

påverka, angripa, sjukligt förändra


Slumpvalda ord:

Ecklesiastikminister, Predikatlogik, Arbetsbi, Smygvinkel, Kopulativ, Konstitution, Sympatisk