Vad betyder Affektiv?

affekt-, känslo-, känsloladdad; affektiv störning psykisk störning som yttrar sig i ändrad grundstämning (depression eller upprymdhet) || -t; -are

Synonym till Affektiv?

känslomässig, känsloladdad, emotionell


Läs mer om "Affektiv" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Skrattlysten, Neurotiker, Livsuppfattning, Snabbprotokoll, Tilldelas, Kristtorn, Reumatiker