Vad betyder Affekt?

En affekt eller sinnesrörelse är upplevelsen av en känsla. Den är ett kortvarigt förlopp inom känslolivet, vilket karakteriseras av att känslor får uttryck genom beteendet. Delvis anses det att det är karakteristiskt att en eller flera känslor stegras till en abnorm styrka och även rubbningar framkallas inom de kroppsliga funktionerna; det råder dock ingen enighet om huruvida det behö.. Läs vidar på Wikipedia

sinnesrörelse, häftig känsla, upphetsning || -en; -er

Synonym till Affekt?

sinnesrörelse, känslostämning; häftig känsla, häftigt känsloförlopp, upphetsning, obalans


Läs mer om "Affekt" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Bok, Elektronmikroskop, Intervjuprogram, Misskundsam, Spegelbricka, Otoskleros, Klangfull