Vad betyder Affär?

Affär har flera betydelser. Butik Affärstransaktion Skandal Utomäktenskapligt förhållande.. Läs vidar på Wikipedia

butik; firma: affärsrörelse handelstransaktion: affärsuppgörelse, göra affärer med någon; affärer (även) handelsverksamhet: bolaget gör affärer i Kina; ha dåliga affärer ha en svag ekonomisk ställning angelägenhet, mellanhavande: lägga sig i andras affärer sensationell händelse, skandal: spionaffär; (tillfällig eller otillåten) kärleksförbindelse: han hade en affär med hustruns väninna; göra affär av något (i onödan) bråka om något. (i vissa uttryck(et)) tid som något tar: det var en affär på (bara) ett par dagar, en utdragen affär || -en; -er

Synonym till Affär?


1 butik, boutique, shop, handelsbod, bod, kiosk, magasin, försäljningsställe, snabbköp, varuhus; firma, rörelse, företag
2 ekonomisk överenskommelse, ekonomisk uppgörelse, handelsuppgörelse , handelstransaktion, transaktion, uppgörelse; ekonomisk verksamhet, affärsverksamhet, business
3 ekonomisk situation, ekonomisk ställning, finansiellt läge, finanser, ekonomi, villkor , omsättning
4 ensak, sak, angelägenhet, mellanhavande, förehavande, ärende
5 anmärkningsvärd händelse, händelse, fall, historia; kärlekshistoria, kärleksförhållande, förhållande ; uppseende, väsen, nummer; göra affär av kraftigt framhäva, göra väsen av, uppförstora, dramatisera


Läs mer om "Affär" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Cyklonavskiljare, Frikyrklig, Enrum, Badplats, Genomrutten, Ringside, Husera