Vad betyder Afasi?

För rapparen Afasi, se Herbert Munkhammar Afasi är försämrad förmåga att använda språket, som orsakats av skada på hjärnan. Personer med afasi har svårigheter av olika grad att förstå språk, kunna tala, läsa och/eller skriva (gäller även för teckenspråk). Afasi ser mycket olika ut från patient till patient (beroende på skadans lokalisering och utbredning samt personliga faktor.. Läs vidar på Wikipedia

oförmåga att tala eller att förstå tal (o. skrift) på grund av skada eller sjukdom i hjärnan || -n

Synonym till Afasi?

orddövhet, ordstumhet


Läs mer om "Afasi" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Synd, Ympa, Manslukerska, Appellant, Kartong, Bosniak, Oantastlighet