Vad betyder Aerostatik?

Aerostatik (av grekiska aer, luft, och statos, ställd, stående) är läran om gasformiga kroppars jämvikt. Aerostatiken utgör en del av aeromekaniken (tillsammans med aerodynamiken) samt av fluidstatiken. == Se även == Aerostat == Källor == Aërostatik i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1904).. Läs vidar på Wikipedia

läran om gasers jämvikt || -en

Synonym till Aerostatik?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Hundratals, Textkritik, Prerogativ, Kvittning, Ogemen, Tigerhaj, Paradigmskifte