Vad betyder Aerostat?

En aerostat är en luftfarkost, till exempel luftskepp eller luftballong, vars tyngd är lika med eller mindre än den undanträngda luftens tyngd. En sådan farkost befinner sig "statiskt" svävande i atmosfären. Motsatsen är en aerodyn som genom att röra vingar eller propellrar genom luften åstadkommer "dynamiska" krafter som håller farkosten uppe i atmosfären. Se vidare aerodynamik. == .. Läs vidar på Wikipedia

luftfarkost som bygger på principen 'lättare än luften', till exempel luftballong, luftskepp || -en; -er

Synonym till Aerostat?

luftballong, luftskepp, luftfarkost


Läs mer om "Aerostat" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Vildget, Kran, Mistbank, Talpedagog, Rytm, Plussig, Runga