Vad betyder Aerodynamik?

Aerodynamik (av grek. αέρας aéras, luft, och δύναμη dýname, kraft), är en gren av fysiken och beskriver hur luft (eller olika gaser) uppför sig när de är i rörelse och hur luften verkar på föremål som befinner sig i rörelse i den. Med hjälp av aerodynamikens lagar kan man beräkna till exempel hur stor lyftkraft en flygplansvinge har, luftmotståndet för en bil eller hur kr.. Läs vidar på Wikipedia

läran om gasers, särskilt luftens, rörelser

Synonym till Aerodynamik?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Lask, Gyckelbild, Kasa, Krasande, Konfiskation, Teokratisk, Hetluften