Vad betyder Advokatfiskal?

Advokatfiskal har i Sverige tidigare varit ett ämbete vid hovrätterna, Kammarkollegiet samt Kammarrätten. En advokatfiskal utövade tillsyn och kontroll över personalen dels på den egna domstolen eller verket, dels över personalen vid underlydande domstolar och verk. En advokatfiskal vid en hovrätt kontrollerade således att de häradsrätter söm löd under hovrätten fullföljde sina arbe.. Läs vidar på Wikipedia

titel för vissa juridiska tjänstemän vid Kammarkollegiet (de för statens talan i bland annat arvs- och vattenmål)

Synonym till Advokatfiskal?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Degaktig, Vette, Surhet, Stengods, Riktmedel, Utsortera, Protoplasma