Vad betyder Advokat?

Advokat är en jurist som yrkesmässigt antingen tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster eller biträder en klient inför domstol och myndighet eller är engagerad i båda aktiviteter. Den närmare definition av advokat skiljer sig mellan olika länder. I Norden liksom i kontinentaleuropa är en advokat vanligen en utbildad jurist med särskilda kvalifikationer som är upptagen .. Läs vidar på Wikipedia

jurist som yrkesmässigt biträder andra i rättsliga ärenden; titel för ledamot i Sveriges advokatsamfund || -en; -er

Synonym till Advokat?

juridiskt ombud, rättsombud, ombud, jurist, sakförare, försvarare; lagvrängare, brännvinsadvokat, bondadvokat


Läs mer om "Advokat" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Havsjungfru, Secessionistisk, Firre, Schattering, Biljett, Pamflettist, Lustigkurre