Vad betyder Advocatus diaboli?

(latin, 'djävulens advokat') (egentlig betydelse) den som inför en helgonförklaring har till uppgift att tala mot det föreslagna helgonet; (bildlig betydelse) en som mot bättre vetande argumenterar för en orätt sak || oböjl.; en a. d.

Synonym till Advocatus diaboli?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Sedlighetsivrande, Tilldra, Spendera, Bergfast, Skruva, Digitalisering, Kommendantur