Vad betyder Adversativ?

som uttrycker motsats; adversativ konjunktion (språkvetenskaplig term) till exempel 'men', 'utan' || -t

Synonym till Adversativ?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Informationsteknik, Mandattid, Riksdag, Flugsnappare, Manodepressiv, Polemik, Antiklerikal