Vad betyder Advers?

avers framsidamynt, medalj och dylikt (motsats: revers) || -en; -er

Synonym till Advers?

se avers


Läs mer om "Advers" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Officiant, Pilskhet, Flexskiva, Hopa, Tokstolla, Villfarelse, Subjektivist