Vad betyder Adverbiell?

adverbial- || -t

Synonym till Adverbiell?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Slanta, Slum, Lyriker, Prokonsul, Bahytt, Igbo, Babylonier