Vad betyder Adverbial?

Adverbial är en satsdel som beskriver tid, plats, sätt, omständigheter, med mera. Adverbial brukar delas upp i följande underavdelningar: tidsadverbial satsadverbial sättsadverbial rumsadverbial gradadverbial måttsadverbial omständighetsadverbial orsaksadverbial agentadverbial följdadverbial avsiktsadverbial villkorsadverbial Adverbial kan vara obligatoriska eller fakultativa satsdelar (i .. Läs vidar på Wikipedia

satsdel som anger plats, tid, sätt, grad, talarattityd med mera || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Adverbial?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Tumma, Garageplats, Antropofob, Uppbyggelselitteratur, Krubb, Vanuatisk, Fortplantning