Vad betyder Adverb?

För satsdelen, se adverbial. Adverb (lat. ad verbum, "till verb") är en ordklass inom grammatiken. Adverben fungerar som bestämningar av olika slag, ofta till verb ("Han springer fort") men även till adjektiv ("Hur dum får man vara?") och satser ("Hon lyckades uppenbarligen"). == Avgränsning == Adverben är en heterogen samling ord som inte går att avgränsa entydigt mot andra ordklasser,.. Läs vidar på Wikipedia

ordklass: ord som vanligen fungerar som adverbial, till exempel här, nu, bra, mycket, tyvärr, alltså, inte || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Adverb?

biord, omständighetsord


Läs mer om "Adverb" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Judefientlighet, Oangripbar, Fnatting, Bananstock, Manufakturist, Diverterande, Legg