Vad betyder Adventist?

anhängare av adventism; se även sjundedagsadventist || -en; -er

Synonym till Adventist?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Folie, Rubidium, Powerbook, Underklassig, Kontrollerad, Efemerider, Ladinska