Vad betyder Adventism?

Adventismen är en riktning inom kristenheten som har fått sitt namn genom deras förkunnelse om att Kristi återkomst (på engelska: Second Advent) är nära förestående. Bibelns profetior om den yttersta tiden och Jesu återkomst har en central plats i undervisningen och är en viktig drivkraft bakom adventisternas mission. Rörelsen har alltid aktivt uppmuntrat till studier av det Gamla Test.. Läs vidar på Wikipedia

religiös rörelse som tror på Kristi snara återkomst; || -en

Synonym till Adventism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Guldkorn, Avstraffning, Rixdan, Anfall, Symbolik, Religiositet, Spret