Vad betyder Advent?

Advent kommer av latinets adventus (Domini) som betyder (Herrens) ankomst och är den inledande perioden i det västerländska kyrkoåret. == Historia == Sina historiska rötter har adventsfirandet i julfastan, en fasteperiod som speglade påskfastan och i likhet med denna var 40 dagar lång och därmed omfattade sex söndagar. Denna spegling av påskfastan lever kvar i att Jesu intåg i Jerusal.. Läs vidar på Wikipedia

de fyra veckorna före jul; första, andra advent första respektive andra söndagen i advent || vanl. oböjl., äv. -et

Synonym till Advent?

ankomst; fyra veckor före jul


Läs mer om "Advent" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Spott, Scopolamin, Stencilera, Rotel, Servicebox, Konstvetare, Slag