Vad betyder Advektion?

Advektion är generellt sett en transport av ett ämne eller konstant egenskap med en fluid som förflyttas. Matematiskt kan advektion beskrivas med ett vektorfält. Ibland används termen advektion synonymt med konvektion. Många föredrar dock att använda konvektion för att beskriva transport med hjälp av molekylär och turbulent diffusion och advektion för att beskriva transport med hjälp .. Läs vidar på Wikipedia

(i meteorologin) luftens horisontella förflyttning || -en

Synonym till Advektion?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Mes, Hydrering, Buddhism, Generalisation, Brevpress, Mosaiksjuka, Folktom