Vad betyder Adult?

Adult (från latinets adultus "fullt utvecklad", "vuxen", av adolesco "växa upp") är inom biologin i allmänhet en term för utvecklingsstadiet då organismen är fortplantningsmogen. == OrnitologiRedigera == Inom ornitologi är en adult individ en fågel som är könsmogen och har anlagt det "slutliga" fjäderdräktsmönstret och utvecklat de dräktkaraktärer som den sedan bär livet ut. Få.. Läs vidar på Wikipedia

vuxen, könsmogen || neutr. =

Synonym till Adult?

vuxen, fullvuxen, könsmogen


Läs mer om "Adult" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Programmakare, Extrapolation, Valorisation, Mascara, Tosig, Inspiration, Nedknarkad