Vad betyder Adsorption?

Adsorption (av latinets ad, till, och sorbere, suga) innebär att ett gasformigt ämne eller ett ämne löst i en vätska fastnar eller finns i anrikad form på ytan av ett fast material eller en vätska. Adsorption, att ett ämne fastnar på ytan, ska inte förväxlas med absorption, som innebär att ett ämne sugs upp av ett annat. Det ämne som adsorberas kallas adsorbat, och det ämne som utf.. Läs vidar på Wikipedia

det att något adsorberas || -en

Synonym till Adsorption?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Idkare, Skiktning, Avstanna, Metodisk, Trollius, Reduktionism, Olaglig